Warszawa 22.8 ºC
Kontakt
Park Narodowy „Ujście Warty”

Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku Narodowego „Ujście Warty” powodują, że jest on doskonałym miejscem do uprawiania różnych form ekoturystyki. Nadwarciańskie rozlewiska są szczególnie chętnie odwiedzane przez obserwatorów ptaków i innych miłośników przyrody. Z uwagi na stosunkowo niewielkie natężenie ruchu turystycznego, teren ten przyciąga również amatorów rozległych przestrzeni, ciszy i spokoju. Park Narodowy „Ujście Warty” leży w zachodniej części kraju, w obrębie ujścia rzeki Warty do Odry, Jest najmłodszym parkiem narodowym, powstał w 2001 roku. Jego powierzchnia wynosi 8 037,6 ha. Jest jednym z najważniejszych w Polsce miejsc pod względem ornitologicznym. Symbolem parku jest gęś zbożowa.

Park Narodowy „Ujście Warty” stanowi unikatowy obszar podmokły, będący jednym z najważniejszych pod względem ornitologicznym miejsc w kraju i największych rezerwatów ptactwa wodnego i błotnego w Europie. Jego powierzchnia wynosi ponad 8 tysięcy hektarów, a powierzchnia otuliny ponad 10 tysięcy hektarów. Flora parku liczy około pięciuset gatunków, istnieje 60 zbiorowisk roślinnych. Krajobraz parku stanowią przede wszystkim otwarte łąki i pastwiska oraz zarośla wierzbowe poprzecinane siecią kanałów, cieków wodnych, rzeczek i starorzeczy. Lasy i zadrzewienia stanowią 1 procent obszaru chronionego. Park jest unikatową na skalę europejską ostoją ptaków wodnych i błotnych. Żyje tu prawie 250 gatunków ptaków, z czego około 170 to gatunki lęgowe. Pośród tych gatunków znajduje się 26 zaliczanych do ginących w skali światowej, a kilkanaście znajduje się w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, na przykład bączek, ohar, cyraneczka, kulik wielki. Zalewowe obszary parku stanowią schronienie dla ptaków podczas pierzenia oraz są ważnym miejscem wypoczynku tysięcy ptaków migrujących. Gnieżdżą się tutaj między innymi mewy, rybitwy, perkozy, kaczki, gęś gęgawa, siewki, chruściele, wodniczki, łabędzie, żurawie, czaple. Przelotem zatrzymują się inne jeszcze gatunki ptaków, a jesienią rozlewiska goszczą tysiące kaczek, gęsi, żurawi. Tutaj znajduje się największe zimowisko arktycznego łabędzia krzykliwego. Jesienną tereny parku opanowują gęsi, których pojawia się tutaj nawet do dwustu tysięcy.

Wchodzący w skład parku rezerwat Słońsk, z uwagi na szczególne znaczenie zwłaszcza dla ptaków wodnych i błotnych, został w 1984 roku objęty konwencją Ramsarską, której celem jest ochrona terenów podmokłych, ważnych jako siedlisko życiowe ptaków.

Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku Narodowego „Ujście Warty” tworzą warunki do uprawiania różnych form ekoturystyki. Rozlewiska są chętnie odwiedzane przez obserwatorów ptaków i innych miłośników przyrody, w czym pomagają wyznaczone ścieżki i punkty obserwacyjne. Park można zwiedzać przez cały rok, od świtu do zmierzchu, wyłącznie po udostępnionych do tego celu drogach. Polecanym przez pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty” sposobem zwiedzania jest poznawanie ścieżek przyrodniczych. Wszystkie są wyposażone w tablice opisujące przyrodę wokół tras. Jedna z popularnych pieszych ścieżek nosi nazwę „Mokradła”. Bierze początek przy siedzibie Parku w Chyrzynie, wytyczona została na długości jednego kilometra. Dwukilometrową ścieżkę „Ptasim Szlakiem" pokonać można pieszo lub rowerem. Zaczyna się i kończy na zachód od Słońska, umożliwia obserwację miejsc lęgowych ptaków wodnych i błotnych. Rowerzyści chętnie podążają ścieżką przyrodniczo-historyczną „Na dwóch kółkach przez polder północny". Do wyboru mają dwie wersje trasy. Dłuższa wiąże się z pokonaniem dystansu około 30. kilometrów, przy czym niektóre odcinki stawiają przed turystami wymagania sporej kondycji i umiejętności prowadzenia dwuśladu ze względu na zmienny fragmentami charakter podłoża. Mniej doświadczeni cykliści, którzy nie czują się na siłach sprostaniu wyzwaniom terenowym, mogą wybrać krótszą wersję ścieżki, lub też pokonywać tylko wybrane jej odcinki. Wzdłuż trasy zbudowano dwie wiaty i 20 przystanków z tablicami informacyjnymi. Wyruszając na trasę dobrze jest mieć przy sobie przewodnik po ścieżce.

Turyści zmotoryzowani, którzy nie lubią na zbyt długo rozstawać się z wygodnym fotelem auta, docenią zalety Bobrowej Drogi”. Przy pałacu w Dąbroszynie powinni skręcić na południe zgodnie z kierunkowskazami "do ścieżki przyrodniczej". Brukowa droga na pierwszym odcinku przechodzi w nawierzchnię ułożoną z betonowych płyt. Po przejechaniu około kilometra dociera się do mostku i drewnianej wiaty. W tym miejscu można zaparkować samochód i udać się pieszo drogą gruntową około pół kilometra do drogi poprzecznej. Należy skręcić w lewo. Po przejściu około dwustu metrów, dociera się do mostu, przy którym znajduje się duże żeremie bobrowe.

Turystyka na terenie parku wiąże się z obserwowaniem ptaków, w czym pomagają wyznaczone ścieżki i punkty obserwacyjne.

Ujście Warty to kraina ptaków i wody, to kilka tysięcy hektarów mokradeł objętych ochroną jako park narodowy i krajobrazowy oraz obszar NATURA 2000, posiadających niezwykle ciekawą historią związaną z zakonami rycerskimi i Fryderykiem Wielkim. To właśnie w celu promocji tego niezwykłego dziedzictwa z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Słońska powstała zrzeszająca miłośników ptaków Rzeczpospolita Ptasia.


Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie Parku Narodowego „Ujście Warty”